پایان نامه

تحقیق بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت-دانلود پایان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه : مطالعه ارتباط مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت قسمتی از متن پایان نامه : فهرست مطالب فصل  اول :کلیات پژوهش 1 مقدمه 2 اظهار مسئله 3 ضرورت Read more…

By 92, ago
پایان نامه

وزن دهی عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه -دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

  عنوان کامل پایان نامه :  ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه سایت منبع قسمتی از متن پایان نامه : – ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد سازمانی به چگونگی انجام ماموریتها و وظایف Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه مدیریت:شناسایی خدمت رسانی بر میل به تغییر در کارکنان

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر سبک رهبری خدمتگزار بر میل به تغییر در کارکنان دانشگاه قسمتی از متن پایان نامه : . نظریات رهبری خدمتگزار انبوه نظریه های ارائه شده در مورد Read more…

By 92, ago