پایان نامه

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت قسمتی از متن پایان نامه : چکیده   هدف از اجرای این پژوهش، مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه-دانلود پایان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه قسمتی از متن پایان نامه : فهرست مطالب   چکیده 1 فصل اول: کلیات پژوهش ۱-1- مقدمه. 3 ۱-2-اظهار مساله. Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با میزان سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با اندازه سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها قسمتی از متن پایان نامه : سایت منبع 1-5)هدف پژوهش تصور عمومی Read more…

By 92, ago