دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل «سینک و تاتِل»

یکی از رویکردها به سیستم ارزیابی عملکرد مدل «سینک و تاتِل» می باشد. در این مدل، عملکرد یک سازمان ناشی از روابط پیچیده بین هفت شاخص عملکرد به تبیین زیر می باشد:

الف) اثربخشی که عبارت می باشد از «انجام کارهای درست، در زمان مناسب و با کیفیت مناسب». در اقدام تاثیر با نسبت خروجی ‌های واقعی بر خروجی های مورد انتظار معرفی می ‌گردد.

ب) کارایی که معنای ساده آن «انجام درست کارها» می باشد و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعی تعریف می ‌گردد.

ج) کیفیت که مفهومی گسترده دارد و برای ملموس تر کردن مفهوم کیفیت، آن را از شش جنبه مختلف مطالعه و اندازه گیری می کنند.

د) بهره وری که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی شده می باشد.

ه) کیفیت زندگی کاری که بهبود آن کمک زیادی به عملکرد سازمان می کند.

و) نوآوری که یکی از اجزای کلیدی برای بهبود عملکرد می باشد.

ز) سودآوری که هدف نهایی هر سازمانی می باشد.

شکل شماره 2-1 هفت شاخص عملکرد و ارتباط متقابل آنها را نشان می دهد. هر یک از آیتم های موجود در این مدل همانند کارایی، اثربخشی و بهره وری در نهایت موجب افزایش سودآوری خواهند گردید.

شکل 2-1: هفت شاخص عملکرد

منبع: آکِر، دیوید[1]، 1384، مدیریت استراتژیک بازار، ص 150

اگرچه نسبت به زمان ارائه این مدل تغییرات بسیاری در صنعت رخ داده می باشد، اما همچنان این هفت شاخص از اهمیت بالایی در عملکرد سازمان برخوردارند. با این تفاصیل، این مدل دارای یکسری محدودیت های اساسی نیز می باشد. به عنوان مثال در این مدل به «انعطاف پذیری» که یکی از ضروریات بازارهای دهه اخیر می باشد، توجهی نمی گردد. همچنین محدودیت دیگر مدل «بی توجهی به مشتریان سازمان» می باشد (تانگِن[2]، 2004، ص 30).

[1] . David & Aker

[2] . Tangen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف پژوهش علمی آن می باشد که همراه با علت های و شواهد عینی، بهره گیری صحیح از فنون، تکنیک‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و حقایق، مبانی صحیح و سودمندی را به مقصود اتخاذ تصمیم در زمینه برطرف کردن معضلات سازمانی پیشنهاد نماید.

۱۳۱– هدف اصلی

تعیین و تبیین سبد عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس.

۱۳۲– هدف فرعی

اولویت بندی و وزن دهی عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس..

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارائه الگوی مناسب و مدل کارا جهت ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس.

۱-۳-۳- اهداف کاربردی

هدف از انجام این پژوهش تبیین مدل ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس می باشد، مهم‌ترین بهره بردار نتایج پژوهش حاضر شرکت های بیمه می باشد؛ و سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه می‌توانند از نتایج پژوهش بهره گیری نمایند.