دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

پژوهش عملی منظم، منطقی و دقیق برای دست یافتن به حقایق و دانش نو و ارتباط آن با کل زندگی تعریف می گردد. همچنین پژوهش عملی منظم، منطقی و دقیق برای حل مسائل و درک روابط بین متغیرها مطرح می گردد. بر این اساس، پژوهش فرآیندی می باشد که از طریق آن می‌توان درمورد ناشناخته‌ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن‌ها شناخت لازم را کسب نمود. در این فرآیند، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن‌ها به یافته‌ها تحت عنوان «روش‌شناسی» دانسته می گردد؛ و روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص‌کردن یک جایگاه نامعین می باشد.

یکی از مشخصه‌هایی که تعیین‌کننده اعتبار و ارزش یک کار تحقیقاتی می باشد، روش و ابزاری می باشد که محقق در انجام پژوهش خود پیش می‌گیرد. اعتبار نتایج و یافته‌های پژوهش نیز به شدت متاثر از روش مورد بهره گیری در پژوهش می باشد. انتخاب روش پژوهش مناسب به اهداف، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از پژوهش دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های پژوهش می باشد.

در این فصل، روش‌شناسی پژوهش حاضر تشریح و تبیین خواهد گردید و در زیر به آن‌ها تصریح شده می باشد:

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

3-2- نوع­شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی – توصیفی از نوع همبستگی می باشد. هدف از تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. به بیانی دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می گردد. تحقیقات توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی می باشد که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده‌های مورد مطالعه می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم‌گیری باشد. پژوهش توصیفی را می‌توان به پژوهش پیمایشی، پژوهش همبستگی، اقدام پژوهشی، مطالعه موردی و پژوهش پس رویدادی تقسیم نمود.

بر این ­اساس، هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این مسئله می باشد که مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط، ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه حاضر در بورس چگونه بایستی انجام گیرد. پس نوع و روش انجام پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی می باشد. از طرف دیگر این پژوهش دارای ماهیت میدانی می­باشد؛ بدین معنا که بخش عمده­ای از اطلاعات از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان و خبرگان بیمه ای گردآوری شده می باشد. پژوهش حاضر به مطالعه پدیده­های مستند و تکراری در محیط و شرایطی جدید در یک مقطع زمانی می­پردازد. در این پژوهش برای پاسخ به سؤالات از روش­های غیرآماری(پژوهش در عملیات) بهره گیری شده می باشد. همچنین جمع­آوری داده­های این پژوهش به صورت کتابخانه­ای و میدانی انجام شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف پژوهش علمی آن می باشد که همراه با علت های و شواهد عینی، بهره گیری صحیح از فنون، تکنیک‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و حقایق، مبانی صحیح و سودمندی را به مقصود اتخاذ تصمیم در زمینه برطرف کردن معضلات سازمانی پیشنهاد نماید.

۱۳۱– هدف اصلی

تعیین و تبیین سبد عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس.

۱۳۲– هدف فرعی

اولویت بندی و وزن دهی عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس..

ارائه الگوی مناسب و مدل کارا جهت ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس.

۱-۳-۳- اهداف کاربردی

هدف از انجام این پژوهش تبیین مدل ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس می باشد، مهم‌ترین بهره بردار نتایج پژوهش حاضر شرکت های بیمه می باشد؛ و سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه می‌توانند از نتایج پژوهش بهره گیری نمایند.