دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

– انتخاب خبره

جامعه آماری شامل گروهی از افراد می باشد که یک یا چند صفت مشترک دارند. همچنین بعضی از ویژگی­های اصلی برای انتخاب خبرگان بدین تبیین می باشد: با مسئله مورد بحث درگیر باشند، اطلاعات مداوم از مسئله را برای همکاری داشته باشند، دارای انگیزه برای شرکت در این فرایند باشند و احساس کنند اطلاعات حاصل از یک توافق گروهی برای خود آنها نیز ارزشمند خواهد بود. اصل اساسی در تکنیکAHP خبره و کارشناس بودن جامعه آماری می باشد.

با در نظر داشتن این که در این پژوهش، هدف، تعیین عوامل مدل ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه حاضر در بورس می باشد، با بهره گیری از نظرات کارشناسان و خبرگان و اجرای  روش های نظام‌مند دلفی و AHP ، جهت شناسایی و رتبه­بندی عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بیمه اقدام می گردد. لذا جامعه هدف در دسترس این پژوهش، مدیران ارشد، مدیران ستادی و کارشناسان فعالی هستند که در واحدها و بخش­های مختلف صنعت بیمه فعالیت داشته اند.در این تعداد 15 نفر از فعالان بیمه به عنوان نمونه آماری این پژوهش شناسایی شدند تا در خصوص انتخاب عوامل مؤثر و اولویت­بندی آنها نظر داده و در تهیه گزارشات مورد نیاز همکاری نمایند. همچنین پس شرکت های بیمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران که شامل: آسیا، البرز، پارسیان، دانا و ملت مورد مطالعه می باشند.

3-4- ابزار جمع آوری اطلاعات

ابزارهای گوناگونی برای به دست آوردن داده ها مانند: نظاره، مصاحبه، پرسشنامه و مدارک و اسناد هست. هر یک از این ابزار معایب و مزایایی دارند که هنگام بهره گیری از آنها بایستی مورد توجه قرار گیرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفی نقاط قوت ابزار تقویت گردد(خاکی ،1387، 159). در این پژوهش به روش های زیر اطلاعات جمع آوری گردیده می باشد:

1- مطالعات کتابخانه ای: در این قسمت جهت گرد آوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش، از منابع کتابخانهای، مقالات،کتابهای مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات بهره گیری شده می باشد .

2-تحقیقات میدانی : در این قسمت به مقصود جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل، از پرسشنامه استاندارد بهره گیری شده می باشد. پرسشنامه یکی از ابزار رایج پژوهش و روشی مستقیم برای کسب داده های پژوهش می باشد. پرسشنامه مجموعه ای از سوالات (عبارات یا گویه ها) می باشد که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها پاسخ را ارائه می دهد. این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد. سئوالات پرسشنامه را نوعی محرک – پاسخ می توان محسوب نمود .از طریق پرسشنامه می توان دانش ، علایق ، توجه ها و عقاید فرد را در ارتباط با موضوعی خاص مورد ارزیابی قرار دارد(مقیمی، 1380، 29). در این پژوهش از دو پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.

در پرسشنامه اول اندازه مربوط بودن هر عامل با موضوع، بر اساس طیف 1 تا 10 تعیین گردید. 1 به معنی ارتباط بسیار ناچیز عامل مورد نظر با موضوع و 10 به مفهوم ارتباط بسیار بالا و سایر اعداد نیز بین این دو وضعیت­اند. ضمناً جداولی مجزا برای شناسایی سایر عوامل هر دسته که ممکن می باشد به عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد مالی شرکت های بیمه تلقی شوند اما در این چهارچوب به آنها تصریح نشده می باشد، در نظر گرفته شده می باشد. جدول 3-1 به عنوان نمونه­ای از جداول پرسشنامه این مرحله در زیر ارائه شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف پژوهش علمی آن می باشد که همراه با علت های و شواهد عینی، بهره گیری صحیح از فنون، تکنیک‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و حقایق، مبانی صحیح و سودمندی را به مقصود اتخاذ تصمیم در زمینه برطرف کردن معضلات سازمانی پیشنهاد نماید.

۱۳۱– هدف اصلی

تعیین و تبیین سبد عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس.

۱۳۲– هدف فرعی

اولویت بندی و وزن دهی عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس..

ارائه الگوی مناسب و مدل کارا جهت ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس.

۱-۳-۳- اهداف کاربردی

هدف از انجام این پژوهش تبیین مدل ارزیابی مالی شرکت های بیمه فعال در بورس می باشد، مهم‌ترین بهره بردار نتایج پژوهش حاضر شرکت های بیمه می باشد؛ و سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه می‌توانند از نتایج پژوهش بهره گیری نمایند.